אֶגֶף

°, ש"ז, -- שה"פ מן אָגַף: אגף חציה מהו וכו' לפי שהאגף של חצייה נותן בחבית טרם ינתנו בו הזיתים ויתאספו השמרים ויתיבשו תשי' ר"ת צג.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים