אֲגָפָה

°, ש"נ, מ"ר אֲגָפוֹת, -- כמו אֲגַף: הלא כעבד אל אדוניו עיני לך צופות, עד יקום עד הנאמן כי נותרתי כיונה קצוצה אגפות (מכת' מנחם ב"ס לחסדאי).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים