אֲגַרְטֵל

1, אֲגַרְטָל, ש"ז, מ"ר אֲגַרְטְלִים, סמי' אֲגַרְטְלֵי. – כלי מנחשת, כסף או זהב, פחות או יתר עמוק, וישמש להגיש מים לרחץ הידים וכדומה: והמלך כורש הוציא את כלי בית יי' אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם וכו' ויספרם לששבצר הנשיא וכו' אֲגַרְטְלֵי זהב שלשים אֲגַרְטְלֵי כסף אלף (עזר' א ז-ט).1 משק' צְפַרְדֵע. כך נקדה בן זאב באוה"ש.  כשתלי *טָל, מ קמוצה, וכן גיזנ'.  בֻטכר *טָל, *טֶל.  אולסה וקניג כנראה במשקל צפרדע.  ולא נתברר הדבר אם מקורה שמית או פרס'.  לפי דעת אולסה' מרכבה אולי משתי מלים שמיות כמו צפרדע.  ואמר ריב"ג: פרשוהו בלשון ערבי סטול ואכיאל והם כמו מזרק שנותנין בהם מים לידים וכמו כלי מדות.  ע"כ. וסטול פרשו המלונים הערבים שהוא: אנא' מנ אלנחאש באלמרג'ל לה עלאקה כנצפ דאירה מרכבה פי ערותינ.  ע"כ.  ור"ל כלי מן הנחשת כמו מרג'ל לו אחיזה בחצי עגול מרכב בשתי אזניו.

חיפוש במילון: