אֲדוֹנוּת

°, ש"נ, מ"ר אֲדוֹנִיּוֹת: ופעמים יהיו אלו שתי האדוניות בסוג מה (ההתחלות לאלפרבי, האסיף לפיליפובסקי 40) ומדריגות אנשי המדינה באדונות והעבדות (שם 44). מצמית לאדונותיך את כל יצוריו (אגרת הלל החסר ליצחק הרופא, טעם זקנים ע:). וחתכו (הגוים) ספריך ונקבו שם אדונותיך (אמרר בבכי, Quell. z. Gesch. d. Jud. Deutschl. III, 313).

חיפוש במילון: