אֲדוֹנִיאֵל

°, ש"ז, --מלאך הממונה על חדש אלול וכסלו: ואם נולד (המוחרם) בחדש כסלו ששם מלאך ראש משמרתו שמזלו אדוניאל ארור הוא (חרם גדול, ס' הזכרו' של קהל וינה לפני הגרוש, בס' ברכת אברהם לכבוד ד"ר ברלינר).