אֲדוֹנִי

°, שת"ז, בנק' אֲדוֹנִית,-- כמנהג אדון, שליט בלי גבול: לא ימשול על הכחות הנפשיות ממשלה מוחלטת אדונית אלא ממשלה מדינית (יש"ר מקדניה, אלים).

חיפוש במילון: