אָדוּק

°1, ש"ז, מ"ר אֲדוּקִים, -- מי שהוא אדוק מאד באמונתו ודתו וזהיר ומדקדק בכל מצוותיה, sehr fromm; dévot; devout: האדוקים ביותר עומדים ומקוים מתי תזרח החמה ומשתחוים מיד (ספ' הקנה, כונת ק"ש). -- ונהגו הסופרים בימינו לכנות בשם הזה את המתנגדים לכל שנוי ותקון בדת, Orthodox.1 מן שרש אדק, עי' אדק.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים