אֵדוּת

°, אידות, ש"נ, -- שם מפשט מן אֵד: והחלק הדק שבניזון מתהוה ממנו אידות דק כמו שמתהוה בדברים שמתבשלים על האש אידות עולה והיותר זך ודק מזה האידות הוא הולך אל חלל הלב (רשב"צ דורן, מגן אבות, חלק יעקב, ד).