אֻרְבָּן

* 1, ש"ז, כוש של אורבן2 (פרה יב ח),  עי' רובן.1 משקל שֻלְחָן. –

2 כך בהרבה ספרים, ובנוסח' אחרות וברב האי והרמב"ם רובן.

חיפוש במילון: