ארג

1, ממנו אֶרֶג, אָרַג.1 רק בעברית וכנענית משמש למושג המלאכה בחוטים. בערב' משמש שרש זה למושג אחר רחוק משלנו לגמרה, לפי דעת לוי (II. Levy. Sem. Frw.) שרש זה בא גם ליונית מעברית.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים