אַרְבָּעִים

– ארבע פעמים עשרה, vierzig; quarante; forty: ויהי המבול אַרְבָּעִים יום על הארץ בראש' ז יז. ויהי יצחק בן אַרְבָּעִים שנה שם כה כ. פרות אַרְבָּעִים שם לב טז. ואַרְבָּעִים אדני כסף שמות כו יט. ויהי לו אַרְבָּעִים בנים שופט' יב יד. אַרְבָּעִים בת יכיל מ"א ז לח. משא אַרְבָּעִים גמל מ"ב ח ט. אַרְבָּעִים ושני ילדים שם ב כד.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים