אַרְבַּע

1, -בָּע, ש"מ לנק', לזכ' -בָּעָה, סמי' -בַּעַת, כנ' -בַּעְתָּם, -תָּן, – שלשה ואחד, שתים כפול שתים, vier; quatre; four: אַרְבַּע טבעת זהב (שמו' כה יב). שרץ העוף ההלך על אַרְבַּע (ויקר' יא כא). אַרְבָּעָה מלכים את החמשה (בראש' יד ט). – ובצרוף למספר עשרה, לנק': ערים אַרְבַּע- עֶשְׂרֵה וחצריהן (יהוש' טו לו). – ולז': עד אַרְבָּעָה עָשָׂר יום (שמות יב ו), כדין המספרים מעשרה ומעלה. – ויבוא גם בנסמך, אם המספר הוא ידוע: ואת אַרְבַּעַת הבקר (במדב' ז ז). אַרְבַּעַת גברי השערים (דהי"א ט כו). על אַרְבַּעַת רבעיהם (יחזק' א ח). – ויבוא גם בלי הידיעה בנפרד: אַרְבַּעַת ימים בשנה (שופט' יא מ). אַרְבַּעַת אלפים ושש מאות (דהי"א יב כז). כְּאַרְבַּעַת אלפים איש (ש"א ד ב).  – ובכנויים: והילדים האלה אַרְבַּעְתָּם (דני' א יז), לאמר כל ארבעה האלה. דמות אחד לְאַרְבַּעְתָּם (יחזק' י י).1 מן רבע,  עי"ש, משתפ' בו כל לשונ' השמיות.

חיפוש במילון: