הַתָּשָׁה

° , ש"נ, — שה"פ מן הִתִּישׁ: שמעשי אותה הנשמה גרמו התשת כח להשגחה (אמר' טהור', אם כל חי ג יד).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים