1. [ימי כלו ועיני כלו] / יהודה הלוי
 2. יְמֵי פוּרִים / יצחק אבן כלפון
 3. [ימים מאז הוקדשו לפני אל והתחזקו] / יהודה הלוי
 4. [ימין אדוני הלא את] / יהודה הלוי
 5. [ימין עוזך אל ויד עזרך שלח לעזור את שאר עדרך] / יהודה הלוי
 6. [ימינך השיבות ונטה ימינו צר] / יהודה הלוי
 7. [ימס לבבי לקול שממה שכחה רננה] / יהודה הלוי
 8. [ינחם לבב נפעם ונחלה ונהיה] / יהודה הלוי
 9. [יסף יגון יוספים אומץ באל עליון] / יהודה הלוי
 10. [יעבור עלי רצונך כאשר עבר חרונך] / יהודה הלוי
 11. [יַעֲבֹר עָלַי רְצוֹנְךָ] / יהודה הלוי
 12. [יעירוני בני ימים] / יהודה הלוי
 13. [יעירוני בשמך רעיוני] / יהודה הלוי
 14. [יעלה ויבוא אצלך זכרון] / יהודה הלוי
 15. [יעלו לאלף ולרבבה כבני צאן כל בני ארץ] / יהודה הלוי
 16. [יעלת החן תשאלני] / יהודה הלוי
 17. [יעלת חן ממעונה רחקה] / יהודה הלוי
 18. [יעלת חן קולך ערב בהגותך חוקי חרב] / יהודה הלוי
 19. [יעלת חן קומי אורי צאי ממאסרך] / יהודה הלוי
 20. [יעלת חן רחמי לבב שכנתיו מעודך] / יהודה הלוי
 21. [יענה פי מהללך צור בלי דמיון וערך] / יהודה הלוי
 22. [יפה וטוב לאחוז בביתך מחנה] / יהודה הלוי
 23. [יפה כתרצה נעימת מאמר] / יהודה הלוי
 24. [יפה מה טובו אהליך] / יהודה הלוי
 25. [יפה מראה פקח עין ראה את] / יהודה הלוי
 26. [יפה נוף משוש תבל קריה למלך רב] / יהודה הלוי
 27. [יפה תיפה שהרוניה] / יהודה הלוי
 28. [יפי קול קדמו כינור ליפות] / יהודה הלוי
 29. [יפית יחידה בעודך בי ונעמת לי] / יהודה הלוי
 30. [יְפַנֵּק אֵל לְבַב מִזְרָק וְיִפְנֶה] / שלמה אבן גבירול
 31. [יפעת מלכי תרא ותיגל] / יהודה הלוי
 32. [יִפְעַת עֳפָרִים שַׁאֲגַת אַרְיֵה] / יהודה הלוי
 33. [יפרח חתן כשושן בקרב ידידים נעלסים] / יהודה הלוי
 34. יפת תאר / וידל בנבנשתי
 35. [יצאה לקדמך כלה לך כלתה] / יהודה הלוי
 36. יצאו לנכח / וידל בנבנשתי
 37. [יקרה שכנה גוויה כאור ישכון במאפליה] / יהודה הלוי
 38. [יקרה תהילתך גילי משוש ליבי] / יהודה הלוי
 39. [יקרו ניסיך לאום בך נושעת] / יהודה הלוי
 40. [יקרך עד עלי תעצומך] / יהודה הלוי
 41. [ירוחם בך יתום אסיר תקוה] / יהודה הלוי
 42. [ירומון מסילותי והעקוב יישר] / יהודה הלוי
 43. [ירושלים למוגייך השקי את כוס מרורייך] / יהודה הלוי
 44. יְרוּשָׁלַיִם לְמוֹגַיִךְ / יהודה הלוי
 45. [ירושלם כרמא די אלה עלמא] / יהודה הלוי
 46. ירחי קדם / טוביה בן משה כץ
 47. יְרַחֶם-אֵל רְחוּמֶיךָ / יצחק אבן כלפון
 48. [יְרִיבוּנִי אֲשֶׁר] / שמואל הנגיד
 49. [יריעות שלמה איך בתוך אהלי קדר] / יהודה הלוי
 50. [ירצה צור אין כערכו שוועת עמו ושיחו] / יהודה הלוי
 51. [ירשו למצער אהוביך והתנכרו] / יהודה הלוי
 52. [יש ארוכה ומרפא יש צרי אל כאבי] / יהודה הלוי
 53. [ישא צבי צבאות בני יצהר] / יהודה הלוי
 54. [ישוב לאחור צל נטה בעוד יומם] / יהודה הלוי
 55. ישורני ועפעפו / שלמה אבן גבירול
 56. [ישן בכנפי הנדוד נרדם בפאתי מאסר] / יהודה הלוי
 57. [ישן וליבו ער] / יהודה הלוי
 58. [יָשֵׁן, אַל תֵּרָדַם] / יהודה הלוי
 59. [ישנה בחיק ילדות למתי תשכבי] / יהודה הלוי
 60. [ישע חכי מהאל מושיעך] / יהודה הלוי
 61. [ישר חוקי בכל מאודך] / יהודה הלוי
 62. [ישראל בחירי אל עבדיך ועדיך] / יהודה הלוי
 63. [ית פרישי מופתיא דיעבד מלכא עילאה] / יהודה הלוי
 64. כאבי רב / שלמה אבן גבירול
 65. [כאיש צר] / וידל בנבנשתי
 66. [כבודי במקומי] / אברהם אבן עזרא
 67. כְּבוֹדִי מִדְּאָגָה / שמואל הנגיד
 68. כְּבָר אָבַד / שמואל הנגיד
 69. [כְּבָר נוֹאַשׁ] / שלמה אבן גבירול
 70. [כְּבָר שָׁלְמוּ] / שמואל הנגיד
 71. כבר שלמו ימי / שמואל הנגיד
 72. כוכב דרך / אברהם אבן עזרא
 73. [כוכב שלח אורהו מה תסתירהו] / יהודה הלוי
 74. [כוכבי תבל כיום חברו] / יהודה הלוי
 75. כוס הזכוכית / וידל בנבנשתי
 76. כוסי רויה / וידל בנבנשתי
 77. [כי אדוני עליון נורא מלך גדול] / יהודה הלוי
 78. כי אין / שמואל הנגיד
 79. כי יצר אל / וידל בנבנשתי
 80. [כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים] / יהודה הלוי
 81. [כי תשאלו מי תאהב ואענה] / יהודה הלוי
 82. [כימי הנעורים מי יתנני] / יהודה הלוי
 83. [כל ברואי] / שלמה אבן גבירול
 84. [כל כוכבי בוקר לך ישירו] / יהודה הלוי
 85. כל מעשי תבל / וידל בנבנשתי
 86. כל עצמותי / אברהם אבן עזרא
 87. [כלי מכיל לאין תכלית וקצה] / יהודה הלוי
 88. [כמה גדרת בעבי] / יהודה הלוי
 89. כַּמָּה, אֲבִיר / שמואל הנגיד
 90. [כְּמוֹ זֹאת] / שמואל הנגיד
 91. [כְּנִדָּה הָיְתָה תֵבֵל לְפָנַי] / יהודה הלוי
 92. כנור ונבל / וידל בנבנשתי
 93. [כנשר את מרחף על-ילדיו] / שלמה אבן גבירול
 94. כסות חרפה / וידל בנבנשתי
 95. [כְּעוֹף בִּכְלֻא] / וידל בנבנשתי
 96. כף יד ימינך / וידל בנבנשתי
 97. [כשסע הגדי שסע לבבי] / יהודה הלוי
 98. כָּתַב סְתָיו / שלמה אבן גבירול
 99. כתב סתיו / שלמה אבן גבירול
 100. [כְּתִיבָתָךְ מְהֻדֶּרֶת] / שמואל הנגיד