1. אחלי תביט בעינך / שלום בן יוסף שבזי
 2. אחר אשר / שמואל הנגיד
 3. אחר ימי השחרות / משה אבן עזרא
 4. איומה את פני דודך / שלום בן יוסף שבזי
 5. איומתי תעורר הישנים / שלום בן יוסף שבזי
 6. איך אחריך אמצאה מרגוע / יהודה הלוי
 7. איך לא / שמואל הנגיד
 8. איך שאלתם דודים / וידל בנבנשתי
 9. איכה יתאפק איש גלו גיליו / משה אבן עזרא
 10. אין בפי מלה להשיב / משה אבן עזרא
 11. אין כל / שמואל הנגיד
 12. איש לו / שמואל הנגיד
 13. איש מצאה / שמואל הנגיד
 14. אישים יחלו / שמואל הנגיד
 15. אישים ראו / וידל בנבנשתי
 16. אכין לבי ורעיוני / שלום בן יוסף שבזי
 17. אכן מיודעי / שלמה אבן גבירול
 18. אכסף לימים / אברהם אבן עזרא
 19. אל אדם גבה לב / טוביה בן משה כץ
 20. אל אלהים כלתה נפשי / אברהם אבן עזרא
 21. אל בחלום ליל תשמחי דוה / יהודה הלוי
 22. אל הידידים / יהודה הלוי
 23. אל המקנא / טוביה בן משה כץ
 24. אל יד חותם תכנית יובא / משה אבן עזרא
 25. אל מורי / טוביה בן משה כץ
 26. אל ממרומו יקרא לעמו / משה אבן עזרא
 27. אל נהר סוד / אברהם אבן עזרא
 28. אל פלוני אלמוני / טוביה בן משה כץ
 29. אל קשה יום / טוביה בן משה כץ
 30. אל רעי / טוביה בן משה כץ
 31. אל תאמינו / שמואל הנגיד
 32. אל תבקש לך גדולות / טוביה בן משה כץ
 33. אל תעפיל לעלות / טוביה בן משה כץ
 34. אל תשמעו / וידל בנבנשתי
 35. אלהי אל תדינני בעברה / משה אבן עזרא
 36. אלהי אשאלה חסדך בקידה / שלום בן יוסף שבזי
 37. אלהי סוד אחדותך שמעתיו / אברהם אבן עזרא
 38. אלהי קדם מעונה / אברהם אבן עזרא
 39. אלוה עז / שמואל הנגיד
 40. אלוהי שא עוונותי / שלמה אבן גבירול
 41. אלי שמע שועי וקראי תענה / שלום בן יוסף שבזי
 42. אליך אלכה ועיני למעונך / יהודה הלוי
 43. אלך עלי פני אלי עפרת ארמון / משה אבן עזרא
 44. אם אין בך / שמואל הנגיד
 45. אם איש / שמואל הנגיד
 46. אם אל נות / וידל בנבנשתי
 47. אם את תשרת את אשר / שמואל הנגיד
 48. אם הזמן יצחק לך / משה אבן עזרא
 49. אם ימנעו / שמואל הנגיד
 50. אם לא ידעתם עד כה / וידל בנבנשתי
 51. אם לא יהי / שמואל הנגיד
 52. אם מראות / שלמה אבן גבירול
 53. אם רב עוני / משה אבן עזרא
 54. אם רצון נפשכם (אגרת) / יהודה הלוי
 55. אם תבך / שמואל הנגיד
 56. אם תהפוך / אברהם אבן עזרא
 57. אם תחפצה בן איש / שלום בן יוסף שבזי
 58. אם תעשה / שמואל הנגיד
 59. אמור לי / שמואל הנגיד
 60. אמור לשר / שלמה אבן גבירול
 61. אמור מה ציפורים / שמואל הנגיד
 62. אמור מה שם / אברהם אבן עזרא
 63. אמור מה שם צבי / אברהם אבן עזרא
 64. אמר לאדני מחסי / משה אבן עזרא
 65. אמר נא / שמואל הנגיד
 66. אמרת יחידה ליחיד / אברהם אבן עזרא
 67. אמת אין / שמואל הנגיד
 68. אמת אשפט ואדינה בצדק / יהודה הלוי
 69. אמת השיג חמוד נפשי ומנה / שלום בן יוסף שבזי
 70. אמת עולם / וידל בנבנשתי
 71. אמת, נעלה מלכי / שמואל הנגיד
 72. אמת, נעלה מלכי / שמואל הנגיד
 73. אנא אבקש לי / אברהם אבן עזרא
 74. אנא כעב זדוני תמחהו / משה אבן עזרא
 75. אנוש בא / שמואל הנגיד
 76. אנוש יראה יקר תבל / משה אבן עזרא
 77. אני אשאל שבח האל / שלום בן יוסף שבזי
 78. אני אשמח בך דודי לבדי / יהודה הלוי
 79. אני גבר יגון פרוד דחפו / משה אבן עזרא
 80. אני השר / שלמה אבן גבירול
 81. אני חבר אני צעיר לימים / שלום בן יוסף שבזי
 82. אני חבר אני צעיר לימים / שלום בן יוסף שבזי
 83. אני חבר אני צעיר לימים / שלום בן יוסף שבזי
 84. אני כאשר / שמואל הנגיד
 85. אנכי לא יהיה לך אלוהים / אברהם אבן עזרא
 86. אצפה ימי / שמואל הנגיד
 87. אראה זמן רקד נגדי ושמח (לרבי שלמה (אבו אלרביע) בר קרשפין) / יהודה הלוי
 88. אראה לפני אלהים ברנני / משה אבן עזרא
 89. ארבע שנא / שמואל הנגיד
 90. ארבעה עשר לחדש אדר / טוביה בן משה כץ
 91. ארח לחברה / וידל בנבנשתי
 92. אשאל אלהי יגאלה שבויים / שלום בן יוסף שבזי
 93. אשכים לבית השר / אברהם אבן עזרא
 94. אשל אשר / שמואל הנגיד
 95. אשר בנה עלי ארץ מעונים / משה אבן עזרא
 96. אשר ידאג / שמואל הנגיד
 97. אשר יעלץ / שמואל הנגיד
 98. אשר יצעד / שמואל הנגיד
 99. אשר נסה זמן בגד מצאו / משה אבן עזרא
 100. אשר פזר בדלח אין ללקטו (לאברהם (אבו אסחק) בן באסה) / יהודה הלוי