רקע
דוד בן־גוריון
הפועלים בהנהלה

זהו הכינוס הראשון של ההסתדרות לאחר הקונגרס1 וחובה מוטלת על אלה מחבריה שנשלחו לשאת באחריות התנועה הציונית למסור לציבור הפועלים על שליחותם ועל הדרך שבה הם חושבים למלאותה. אני רוצה לעמוד הפעם רק על השאלות שבהן נתקלנו בקונגרס ולאחריו, והמשמשות עדיין סלע־מחלוקת בתנועה. אני מדבר פה לא בשם ההנהלה אלא כאחד מחברי ההנהלה הציונית הרואה את עצמו אחראי בכל זמן ומקום לפני ציבור הפועלים.

בקונגרס האחרון עמדה שאלת הקואליציה שהיא ממלאה עדיין את חלל התנועה הציונית עד היום. הייתי ועדיין הנני חסיד של קואליציה רחבה של כל המפלגות המוכנות לשאת באחריות לתנועה הציונית. בזאת אני מוציא מן הכלל מפלגה אחת, שלא אדבר עליה עכשיו.

הייתי בעד קואליציה רחבה. אני רואה את התנועה הציונית לא כמדינה ואף לא כמדינה בדרך. זוהי תנועה טראגית עמוסה אחריות עצומה לגאולת־עם המשוללת כל אותם הכלים והאמצעים שהיו נתונים לתנועת־השחרור של עמים אחרים היושבים בארצם. כוחה האחד ומכשירה הוא בגיוס ההתנדבות העממית המאכסימלית של כל שדרות העם, גיוס האֵמון ההדדי של כל חלקיה. בלי שתצליח לגייס את כל הכוחות לא תמלא את שליחותה. אולם משום שנדמה לי כי ענין הקואליציה הוא כ"כ חשוב וחיוני בציונות, יש לברר מה פירושה של קואליציה.  1. הדברים נאמרו במושב השני של הוועידה הרביעית.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות