רקע
שאול טשרניחובסקי
מכתבי טשרניחובסקי 3
תמונה 0.jpg

 

2.11    🔗

פטרבורג,


יוסף יקירי!

מן השמים עכבו – ולא יכולתי לתת לך את הדברים עד' מנדלי למועד אשר אמרת: הצטננתי מעט על הַשנֶוַת1 – ודמותו בכל זאת כי אספיק לכתוב את המאמר אף כי באיחור איזה ימים, אבל רואה אני כיום לצערי שאי אפשר הדבר ויודע אני שאתה נוסע בעוד איזה ימים, ומקוה אני שלכל הפחות את אגרתי זאת תקבל טרם יצאת מן העיר.

ואומר אני לך שלום שלום לצאתך לדרך. לא בפעם הראשונה אתה יוצא מרוסיה אבל הפעם אתה יוצא לא’י – וצריך אתה לברכה יתירה כי תמצא כל מה שאתה מבקש.

חפץ אני לקוות כי לא תשכחני גם שם ואם גם לא לאיזה ימים אתה נוסע הלא תפקדני מדי פעם בפעם במכתב קצר (שלחהו למיכ').

ושלום לך ולצפורה. אוהבכם הנאמן שאול.

גדול צערי הפעם מאד, כמה וכמה יש לי כעת לכתוב ועוד הפעם צרות – הבינות! ונפשי קצרה בהם כל כך!

ובא’י דרוש בשמי בשלום כל מכירי שם.


 

(אין תאריך)    🔗

יוסף יקירי,

גם את מכתבך האחרון וגם זה ששלחת למכאילובקה קבלתי שלשום. אינך משער בנפשך את העונג ששבעתי בקבלי אותם – הזכירני מכתבך את הימים שעברו, הימים הטובים את אנחנו היינו יותר טובים – אינני יודע.

חפצתי לכתוב לך מכתב מפורט וירא אני שעד שאני יושב אל השלחן יעבור זמן רב – על כן אכתוב לך גלויה זו על רגל אחת. יושב אני בפטרבורג, כמדומני אשאר פה לרגלי העבודה באנציקלופדיה כשבוע ולא יותר – אחרי כן אשב במעון-קיץ בפינלנדיה, וזה כתבתי: (mejaiioku Memcona yvaloug yn. 15]2 שם אני אומר לעבוד בשביל ספרותנו. ל“פת” הבטחתי לתת את “שירי אוקריאון” שישנם אתי זה כמה בשנים, בקשתי את ביאליק כי ישלח לי כתב היד של “השאבתה” בשביל אקונים – הלא צריך הוא סוף כל סוף להדפיסו. הבטחתי לתת שירים בשביל “המולדת והשבר ובשבילך…. לפני ימים אחדים מסרתי ל”האגודה לזמרה העממית" פה 20 שירים (תרגומים) בעוד שנים שלושת חדשים יצאו כלם בלוית מנגינות – נפלאות. ל“השחר” שלחתי שיר מחיי הַפִטְרִיוֹת שהתאהבתי בהן וכמו שאתה רואה משירי “קטע-יער” ועוד יש לי מסוג זה. בשיר האחרון חדשתי עוד איזה שמות. בשביל “השלח” אני מכין ספור קטן. והנני דורש בשלום כל המשגביטשים ו-יות ובשלום צפורה, מה לה? מה אעשה עם האכסמפלרים (השירים יצאו ברוסית, עברית וזרגונית.). בשביל הסופרים אינני יכול כעת לעשות מאומה: אין עתותי בידי, ובפונטי שם יעסקו הפוסטה לא כל כך טובים בשביל המשלח – כי אין פוסטה באותו מקום – וגם זאת אינני יודע למי צריך לשלח חי נפשי, בספריהם כבדעתי רק ביאליק ולרובושיצקי ובוקי בן יגלי. עוץ לי עצה למי? וכיצד? הטובה עצת קצנלסון – לשלוח כרטיסים לו? שלך בנשגוות. שאול.

ענה תיכף ולו רק גלויה כתוב לפינלַנד.


 

(אין תאריך)    🔗

יוסף יקירי!

שלשום שלחתי לך בנדלוליה3 שיר וספור. בקשתי את הפוסטטיליון לשלחו goucoywe ולא עשה. מתירא אני שמא אבד בדרך. לכן הודיעני תיכף כבלתם4. ע’פ כתבתה.

Cnd.l B.O 7 – mnis of 74, ks 155

אבל תיכף!

כותב אני על השקזל6.

מושבך בגושן

שאול


תמונה 1.jpg

גלויה 

[1912] 7    🔗

יקירי יוסף! זה כבר חכיתי למכתבך והרבה עונג השביעות, אף כי עוד “ברגז” אני עליך. ומכתבך גם הוא מאד קצר, אני קויתי לקבל יותר מפורט.

מדוע לא כתבת לי מאומה עד מכירי בא"י, האים גם אחד מהם לא שאל על אודותי?

מאד אני מקנא בך שזכית לעלות לאי'. וחבריך בכל זאת מפליאים אותי; אם רק חמדים התנגדו לבחירתי בסדגרה מדוע לא קבלתי כל הזמנה לאחר שכתבתי וטלגרמה שלחתי, ואם אמנם המצב בשתי כמו שאתה מתאר אותו, מדוע לא וותרו על הדרישות אחרי בפתח תקוה!?

אבל נשוב לעניני ספרות. צדקת כי אמנם שיר אי' בתוך סֶרִיָה שלחתי לך יתר השירים צריכים??? 8 ואנ טרוד כעת מאד מאד.

חדש מַאי אפריל הייתי טרוד בענין בחינות לקבת9 תעודת בגרות, קרי nepe zpnnoemn 10 וכעת אני חפץ לגשת אל הבחינות 11 אבל הזמן מאד קצר ואת היחס אלינו אתה יודע, אבל רוצה אני לְנַסות דבר. תעודתי – כֻּלָה חמֶשְתָנִים מלך הַמַטֶמטיָנה – 3. לסאתיא אני כותב היום. מכתבך קבלתי רק רק אתה, כי יושב אצל אָרַיִאֲנבוּם ולא בעיר, ואכתוב לה היום. לי מיום צאתה את העיר. כתבתי להבַא: Kiebz, 90 leocmoedal 12 בשבילי היום לא יהיה כל עכוב אני יוצא לקיוב בעוד איזה ימים, ואתה מבין [מילה מחוקה] עלי לעבוד עתה. הראות את ה“אותה”? – אלו קבלתי רק שלשה גליונות נדפסים ויש בהם לתקן כמובן את הקוריקטורות לא נרות לי. כיצד תתרגם את שם הצפור laan-enopglnva באנגלית ובשירי דע אין כל קלות ראש ברשור13 דנן… לחכות להתשובה אותו ראוי לה: ארמית ולמכתב ממך אני מחכה.

כולי שלך ושלום לצפורה

שאול.


 

13/9/1912    🔗

סבב"

יוסף יקירי!

פונה אני אליך היום ולא ברצוני אלא על פי השתדלות של זלמן. חפץ הוא להאמין שמר פרוג, אם רק יציעו לפניו היה מקבל עליו לתרגם משירי מום שלך הוא שירי העלילה [ברוך ממגנצה והאמשיליאות] כי נמסנו כבר ממרת ארליך-דובנאו. אני מצדי לא באמת רוצה בשום אופן שיקבל עליו אותו המשורר החביב, שכל כך אהבתיו עוד ממולדתי, את התרגום רַק משום שהוא זקוק כעת לעבודה ספרותית ושפרנסתו דוחקת אותו. ומאמין אני כי אתה תוכל לגשת מזמן בכל הַטַקט, הנחוץ והוראות לפי כבודו של ש. פרוג, לשאול אותו אם רוצה הוא בזאת. יענה הן או לא – אני את נפשי השלתי: לאמר עשיתי מה שחפץ זלצמאן.

ובנוגע לדידי, טרוד אני למצא לי מקום בלב בַזֶמְסְטְוָה ודוקא ברחוקה מן הישוב העברי. לעבוד בתחום, לאמור?????14 כמובן עוד לא אוכל ואהיה נצרך לעבודה ספרותית וזו לא אמצא: לעבודה אחת אני מסוגל לפי דבריך, לשניה פסָלַנו ביאליק וקצנלסון מוצא (ועושה כל מה שביכלתו) כי אני מכשר לשלישית. אחת היא אם אני מאמין בזה או לא, העובדה כי העבודה אינה נמסרת כבר לי. וחולים מן הקהל העברי שאת שירי אינו קורא אבל אשר אני כותב אותם לא יהיו לי. במשך כל העת שאני בפטרבורג באו לידי רק שני רובלים מיד יהודי אי‘, שכני שכמובן לא הבחין כבר בין רופא לרופא, כנהפכה הקדרה הרותחת על ילדו וקראני, בסוּדַק לא היה אף יהודי אי’ שפנה אלי לשאול בעצתי. כמובן, כך יהיה תמיד ובכל מקום ותודה לאל שישנם עוד בעולם “גויים” שאינם יודעים שאני מדפיס שירים.

אמנם, תאמר גם כעת על עבודה בשבילי, הלא מסר לי ביאליק לתרגם את “מקבט”: אבל אני יודע כבר טעמו של תרגום זה. כעבור שנה של עבודה אהיה מתחיל לכתוב מכתבים רצופים, גלויות, מכתבים באחריות ומכתבים בחתימה חוזרת ובמשך כמה וכמה שנים יצטרף סכום הכסף שאקבל קמעה קימעה לאגורה וחצי השורה ומסכום זה עוד הוצאות משלח הכסף ומחיר הכריכה על האכס' שאקבל. ולכתוב שירים קנו מאות ואלה חרוצים בשביל חוברת וחוברת “השלח” שאינני מסוגל.

היוצא לנו מצריך אותי למשרה, כמובן משרה לא יתנו לי בשום מסוד15 עברי מאותו טעם ממש שלא עשו בשבילי להקל לי את השגת “הדוקטור” הרוסי אף חצי דבר. ועובדה היא שעוד גם השנה, אחרי צאת כל החוקים החדשים המגבילים את היהודים????????? 16 ב נגשו אל הבחינות 10 יהודים שכלו רק בית הספר למסחר ותעודות בגרות אין להם. ולמרות כל הקושי בדבר השגת משרה ליהודי נקל להשיג אותה אצלם מהשיג לי אצלינו.

אבל די לי בזה.

הקבלתו את “שירת היאותה” מות “מוריה”?

את שירי ראית בתוצאה החדשה? כמובן, אני לא ראיתים עוד אף כי זה 3 שבועות שישנם למכירה אצל “עזרה”. אני קובל על הדבר: כך נוהגים….

אם יהיה לך פנאי שאל נא מי שיהיה, “במוריה” אם שלחו לי כבר את הספר “ששה סדרי מדע”, נחוץ הוא לי מאד. יזדרזו!

והנני דורש בשלום צפורה וגם מ' וא' דורשות בשלומכם בכל לב.

המסור לך בלב שלם

שאול

Hlegenenauy, 14. Cnt.

Ke. 13


 

[תאריך המכתב]17    🔗

יוסף יקירי!

כנראה כבר שכחת את בקשתי להכנס לש. פרוג ולדבר אתו על דבר התרגום.

הקבלת את שִירַי? כלומר חוברת שירי החדשה. הֹשיב לך ביאליק חוברת החרונה?

אנקדוטה חפץ אני לספר לך.

שתרגמתי בשביל “מדע” יותר מארבעה גליונות וקבלתי מכתב: “מצד הד”ר קצנלסן נודע לנו כי פנוי הוא כעת וחפץ להקדיש את זמנו לתרגום הפיזמוולוגיה ולעריכת יתר הספַרים"

"מצד אחד אין לנו שום יסוד להתחרט על זה שבאנו בקשורים אתך, ומצד השני…..

עשיתי כרצונם.

אוהבך באמת

שאול טשרניחובסקי

לצפורה – שלום!

את סשה אחותך לא ראיתי זה כמה חדשים.


 

מכתב ברוסית.    🔗

מובא צילום המקור (3 עמודים+מעטפה)

תמונה 2.0.jpg
תמונה 2.jpg
תמונה 3.jpg
תמונה 4.jpg

מכתב זה נכתב כולו רוסית ואינו מספיק ברור לשם תרגום או הקלדה (כולל המעטפה בה נשלח).


שלח לי תיכף את ספרך טרנקרפציה עברית פה אנחנו במציאות


 

1823/08/1918    🔗


יוסף יקירי!

כתבתי לך לפני כמה שבועות, ולא ענית לי עד היום ואני יודע את כל המעשה באודיסה, ובאין ממך כל תשובה אתה מבין עד כמה אני דואג לך. תיכף ומיד ענה לי. והודיעני מה עושה אחותי מרים. זה מכתבי השלישי במשך כמה חדשים שאני שולח לה, ואינני מקבל מענה.

רצוף בזה תקבל שיר קטן, אם ימצא חן בעיניך תדפיסנו, ואם לא הודיעני, ומצאתי לו מקום אחר.

זה שני ימים שאינני מוצא מנוחה לנפשי. נבלה עשה לי דוד פרישמאן, אשר לא נשמע כמוה. כמה פעמים חפצתי לראות את תרגומי (אחיליאס) לעשות בו תקונים – ולא נתנו לִי. אתמול קבלתי את השיר, וכנראה החוברת כבר נשלחה לכל החותמים. את שירי לא הכרתי. יש בו 911 חרוזים, ובשש מאות חרוזים “חלוו ידי העורך” לשנותם תכלית שנוי. על פי תרגומו של Koss. לערך שמונים חרוזים נשארו כמו שהם. ולו ראית את ה“הכסמטרים” אשר נתן, ועוד כמה “פנינים” שדליתי, מעין אַתֵּנני חַכְלִילַת-הֶעָיִן Kpacnowayoy. כמעט שיצאתי מדעתי. תיכף שלחתי טלגרמה ומכתבים לו ולהמוציא: אסרתי על הוצאת שירי ועל חתימתי עליו, צויתי להשיב לי תיכף ומיד את כל כתבי היד שלי, הנמצאים בידיו. ישנם דפים אחדים, אשר גם שורה אחת משלי לא נותרה עליהם. הראיתי את התרגום ל“בעל מחשבות” ולוַיטֶר וגם הם ענו פה אחד כי נבלה היא.

אם אך יוציא את “התקופה”, והתרגום הזה יבא בו, אני יוצא במחאה גלויה, ואותו אתבע לדין. וכדאי ב…. 19 לו היו הימים כתקונם כי אז כבר הייתי נוסע למוסקבה!

לקרא את כל השיר עד תֻמוֹ אין אני יכול, כי בכל פעם יתקפני קצף.

אבל, תאמר, בשעת-חירום זו – אני דואג לשירים! מה אעשה וכך הדבר.

כאשר הראוּ לי את גליונו של …. 20 למשל את החרוז ………21 תרגם – וכאשר הורד הלפיד השמש הבוער ויכבה ושם מסופר בפרטיות על כל מה שנעשה באודיסה ביום 13/1 ואיני יכול לכתוב עוד דבר.

כתוב, שולם יוסף ומיד השלום לך ולכל מכירינו וידידינו ומדוע אין אני מקבל תשובה מאת אחותי

אוהבך בכל לב

שאול טשרניחובסקי


 

6/2/1918    🔗

מכתב ברוסית.

מובא צילום המקור (2 עמודים+מעטפה)22

תמונה 5.0.jpg
תמונה 5.jpg
תמונה 6.jpg

 

1918    🔗

יוסף יקירי!

אני כבר שכחתי את מספר המכתבים שכתבתי לך, בודאי 8 או 9 – ועד היום לא קבלתי ממך כל מענה.

מדוע זה יכול אני לשלוח לשלוח לך מכתבים ואתה אינך יכול, כמובן אינני מבין.

כעת אתה בברדיולנם23. כתבתי >……..24.

בהיותי בקיוב נודע לי כי שם היה סטודנט ובידיו מכתב ממך וחבילה של ספרים ושלח אותם לפטרוגרד. הספרים הם כמבן כתבי “השלח” החסרים לי. אותם קראתי כולם בקיוב. אחכה ספרים אינני יודע. בבקשה ממך לענות לי תיכף. שלח לי לימים אחדים את ספרו של רודניצקי(?) עד…25 ארץ ישראל, ואשר נזכר באחד מחוברות “השלח”.

אני מרגיש כי…26 חומר בשביל מאמר.

מה נשמע על אודות ספר זה? האמת הדבר כי מוריה הוצאה את שירו מהדורה ד' בהוספות ותיקונים. אם יודע אתה איפה נמצאת כעת …..27 – גם ממנה לא קבלת זה כמה ידיעה כל שהיא. עד28 הנבלה שעשו לך אני יודע.

כולך….29 בחיבה יתרה שאול.

דורש בשלום צפורה.


 1. “השנות”, מילה בכתב–יד, לא ברורה – הערת פב"י.  ↩

 2. במקור כתב–היד מאד לא ברור. ראה צילום המקור בתחילת הטקסט. – הערת פב"י.  ↩

 3. המקור בכתב–יד לא ברור – הערת פב"י.  ↩

 4. כך במקור. צ“ל ”קבלתם“(?) הערת פב”י.  ↩

 5. הכתובת אינה ברורה. הערת פב"י.  ↩

 6. כך במקור. הערת פב"י.  ↩

 7. במקור הכתב מאד לא ברור, יכול להיות שיש טעויות בפיענוח האותיות העבריות והלועזיות – הערת פב"י.  ↩

 8. המקור בכתב–יד לא ברור – הערת פב"י.  ↩

 9. “לקבת” במקור, צ“ל: לקבלת – הערת פב”י.  ↩

 10. במקור כתם על המילה – הערת פב"י.  ↩

 11. במקור כתם על המילה – הערת פב"י.  ↩

 12. המקור אינו ברור, יכול להיות שיש טעות בפענוח – הערת פב"י.  ↩

 13. “ברשור” במקור, כנראה צ“ל ברשות – הערת פב”י.  ↩

 14. המקור בלועזית אינו ברור – הערת פב"י.  ↩

 15. “מסוד” במקור, כנראה צ“ל מוסד – הערת פב”י.  ↩

 16. במקור כתב לועזי לא ברור – הערת פב"י.  ↩

 17. המקור מאד לא ברור – הערת פב"י.  ↩

 18. התאריך במקור אינו ברור. – הערת פב"י.  ↩

 19. שתי מילים. המקור אינו ברור – הערת פב"י.  ↩

 20. שתי מילים. המקור אינו ברור – הערת פב"י.  ↩

 21. 2 שורות. המקור אינו ברור – הערת פב"י.  ↩

 22. המכתב, ע“פ הכתובת על המעטפה ממוען לפרופסור קלאוזנר. הערת פב”י  ↩

 23. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

 24. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

 25. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

 26. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

 27. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

 28. כך במקור. אולי צריך להיות “על הנבלה שעשו לך”. הערת פב"י.  ↩

 29. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 48626 יצירות מאת 2700 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20793 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!