רקע
אברהם שטרן
אם תפרוץ מלחמה

הארגון חי ולוחם להקמתה של מלכות ישראל מארץ-ישראל. ארץ-ישראל איננה מדינה פיל ואינה שטח המאנדאט ואיננה מדינה עברית משתי גדות הירקון. ארץ-ישראל היא כברת ארץ, אשר עליה ישב עם ישראל כולו בזמן מן הזמנים. את גבולותיה של הארץ יציב הוא בעצמו בחרב הכיבוש, כשיקים את מלכות ישראל, ולשם הקמת המלכות יש ליצור כוח עצמאי מזויין, עברי על נשקו, קציניו וחייליו. חיילי ישראל ששפכו את דמם בשבעים חזיתות; נוער עברי שגדל במחתרת בציון ולחם על החרות בירושלים ובחיפה – כולם ידעו במלחמה הבאה כי אחד הוא העם ואחת היא הארץ ואחת היא החזית: חזית הכיבוש בארץ-ישראל למען עם ישראל. ובבוא היום לא ילך יהודי לצבאות זרים ולא יהיה לבשר תותחים לשום אומה ולשון, אשר תחלל את קברות חייליה היהודים ותמחה את זכר מלחמתם למענה מתחת לשמים. ולא רק למען עמים זרים לא נלחם. גם למעננו לא נלחם בגדוד זר. כי תולדות גדודי הזרים בכל הצבאות חזרו ונשנו: צבא שכירים (ולו היו אלה שכירי רעיון החרות) ששפך את דמו ונשלח כלעומת שבא בתום המלחמה, לאחר פירוק נשקו. אלה היו גם תולדותיו של הגדוד העברי. ועל כן לא נתגייס לגדודי זרים, לא נקבל נשק זר, לא נסור לפקודות הקצינים הזרים. אנו ניצור בציון שבט בן-חורין, שבט לוחמים כובשים, ארגון צבאי לאומי אשר יכבוש מידי זרים את ירושלים ויגאל את הארץ לעולם ועד.

בפרוץ המלחמה שתבוא, יבואו גם אלינו מדינאים וקצינים זרים, כלורנס בשעתו לשבטי הבידואים, ויתאמצו נא למשוך אותנו לצדם ואנו נלחם לצדה של מעצמה, אשר תכיר כי עם ישראל הוא בעליה היחידי החוקי של הארץ הזאת והוא יקים בה את מלכותו.

(מתוך “עקרונות ומסקנות”, מאמר ב“אומר לעם” הופיע ביום 29 ביולי 1939, כחודש לפני פרוץ המלחמה).

המלצות קוראים
תגיות