רקע
ארתור רופין
ארתור רופין (1876‏-1943)
מנהיג ציוני, כלכלן וסוציולוג, מנהל המשרד הארצישראלי ביפו, ממעצבי ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. עמד בראש מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית ביישוב והיה חבר הנהלת הסוכנות היהודית.


j זכרונות ויומנים

 

פרקי חיי

תל-אביב: עם עובד, תש“ד-תש”ז

v עיון

 

הסוציולוגיה של היהודים

תל-אביב: א.י. שטיבל, תרצ“ד-תרצ”ה

כרך ראשון: המבנה הסוציאלי של היהודים

כרך שני: סטטיסטיקה של האוכלוסים

כרך שלישי: התאבקות היהודים לעתידם

ההתישבות החקלאית של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל: (תרס“ח-תרפ”ד)

תל-אביב: דביר, תרפ"ה

מלחמת היהודים לקיומם

תל-אביב: מוסד ביאליק ע“י דביר, ת”ש 1940

שלשים שנות בנין בארץ-ישראל

ירושלים: שוקן, תרצ"ז

הבעיה היהודית לפני ועידת השלום

ירושלים: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, המכון לחקר הכלכלה, תש"ה

ההתישבות החקלאית של היהודים ברוסיה

תל-אביב: הפועל הצעיר, תרפ"ח

היהודים בזמן הזה: מחקר סוציאלי-מדעי / תרגם ממהדורה שניה י"ח ברנר

אודיסה: מוריה, תרע"ד

מאזן שלש שנות המאורעות בארץ

ירושלים: ההנהלה הציונית, 1939

התישבותנו החקלאית

תל אביב: הסתדרות הפועלים החקלאים, תש"ב

ההתישבות החקלאית של הסוכנות היהודית

ירושלים, לונדון: הנהלת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תרצ"ה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ארתור רופין

הקלידו

 • אודי יוליס ז"ל
 • שולמית רפאלי
 • אילנה רונן
 • יעל זאבי
 • רבקה קולבינגר
 • מאירה שר
 • עמליה הרן
 • יעל ריישר
 • נילי אפשטיין
 • חווה ראוך סטקלוב
 • מרים גולדשטיין
 • לויסקי יעקב

הגיהו

 • רינה רוזן
 • עמליה הרן
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • עמי זהבי
 • נורית רכס
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ארתור רופין

הקלידו

 • אודי יוליס ז"ל
 • שולמית רפאלי
 • אילנה רונן
 • יעל זאבי
 • רבקה קולבינגר
 • מאירה שר
 • עמליה הרן
 • יעל ריישר
 • נילי אפשטיין
 • חווה ראוך סטקלוב
 • מרים גולדשטיין
 • לויסקי יעקב

הגיהו

 • רינה רוזן
 • עמליה הרן
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • עמי זהבי
 • נורית רכס