רקע
חגית הלפרין
חגית הלפרין
(1945‏-)
פרופ' לספרות ישראלית. ניהלה את ארכיוני הסופרים של מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית באוניברסיטת תל-אביב (1971– 2014), מרצה במכללת סמינר הקיבוצים.


a מאמרים ומסות

 

מבוא לספר “הנה ימים באים” / אמיר גלבע, שירים, 1942- 1946.

עריכה ומבוא: חגית הלפרין. עורך משנה: אילן ברקוביץ'. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, 2007

משורר במלכות השישית

מבוא לספר “אברהם שלונסקי, מסות ומאמרים – העשור הראשון (1922 – 1932) – מהדורה אקדמית מוערת”. חגית הלפרין וגליה שגיב. הוצאת ספרית פועלים הקיבוץ המאוחד ומרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, 2011.

צבי פרייגרזון או גריגורי איזראלוביץ'

מבוא לספר “צבי פרייגרזון, מחסגר, יומן זיכרונות מהמאסר בברית המועצות”. הוצאת ספרית פועלים הקיבוץ המאוחד ומרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, 2012.

תורת העלילה של א. שטיינמן ומימושה בסיפוריו

מאזנים, כרך מ“ג, סיון תשל”ו, חוב' 1, עמ' 22 – 34.

על “האדמה” מאת י.ח. ברנר - שינויי נוסח

מחברות ברנר (בעריכת פרופ' ישראל לוין), הוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת ת“א, חוב' ב', תשל”ז, עמ' 107 – 118.

בין שטיינמן לשלונסקי

על המשמר, 6.5.1977.

ראשיתו של ‘מאזנים’

(יחד עם זיוה שמיר). ספר היובל של מאזנים (תרפ“ט-תשל”ט) (בעריכת ק. א. ברתיני ואהרן מגד), כרך מ“ח, ניסן-אייר תשל”ט (אפריל-מאי ) 1979, עמ' 23 - 32.

היופי המסוכן, בין יומן לשיר

עיתון 77 (בעריכת יעקב בסר), שנה ד‘, מס’ 20, ניסן-אייר תש"מ (מרץ-אפריל 1980) עמ' 38 – 39.

בעקבות שאול (על ספר המסות “הוויות בבית החולים” מאת א. שטיינמן)

עיתון 77, שנה ד‘, מס’ 24, כסלו-טבת תשמ"א (נובמבר-דצמבר ) 1980 עמ' 11–10.

גלגוליו של שיר מולדת

עיתון 77 (בעריכת יעקב בסר), שנה ה' גל' 27–26, אדר ב‘, אייר תשמ"א (מרץ-מאי 1981), עמ’ 40 - 41.

נדודי הדרך והנפש בשירת אלכסנדר פן

מאזנים, כרך נ“ג, חוב' א', סיוון תשמ”א, יוני 1981, עמ' 48 - 53, 72.

שירי שיך אבריק

עת -מול, עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, מיסודם של אוניברסיטת תל-אביב ומשרד החינוך בעריכת שלמה שבא, כרך ו‘, גל’ 6, תמוז תשמ"א (יולי 1981 ), עמ' 3 – 5.

על ארכיון שלונסקי

ספר שלונסקי, כרך א‘, בעריכת פרופ’ ישראל לוין, תשמ“א , עמ' 167 - 170, תל-אביב, הוצאת מכון כץ אוניברסיטת ת”א וספרית פועלים.

יסודות פוטוריסטיים ואנטי פוטוריסטיים בשירת אלכסנדר פן

עיתון 77 (בעריכת יעקב בסר), שנה י‘, גל’ 34, סיון-אלול תשמ"ב (יוני-אוגוסט 1982), עמ' 40 – 46.

שלושה מכתבים של יעקב פיכמן לאליעזר שטיינמן

ערוגות, בעריכת פרופ' זיוה שמיר, קובץ ג‘, הוצאת האיגוד העולמי של יוצאי בסרביה ומכון כץ -אוניברסיטת ת"א, 1983, עמ’ 59 - 64.

הפואמה “אחד במאי” - בין “אנחנו” ל“אני”

עיתון 77, אייר תשמ"ז (אפריל 1987), גל' 87 , עמ' 28 – 30.

“המכתב” שעובד ל“שיר סססר”י

מאזנים, גל' ,4–3 , כרך ס“א, תמוז-אב תשמ”ז (יולי-אוגוסט 1987) עמ' 64 – 67.

דממה כחולה" ו“טיפשות צהובה”: פארודיה של אברהם שלונסקי על שיר של אלכסנדר פן

ידיעות אחרונות, ט' באייר תשמ"ז (8.5.1987).

ושמו אחד - אוקטובר, יחסו של אלכסנדר פן למהפכת אוקטובר

עיתון 77 (בעריכת יעקב בסר), גל' 95–94, כסלו-טבת תשמ"ח (נובמבר-דצמבר 1987 ), עמ' 38 – 39.

אינטרפרטציה לתעלומת “אלף נשותיו של נפתלי סימן-טוב” מאת דן בניה-סרי

עיתון 77 (בעריכת יעקב בסר), גל' 101, תמוז תשמ"ח (יוני 1988), עמ' 20 – 21.

פזמורים מ’כל הרוחות'

ידיעות אחרונות, 2.3.1990.

נסיעתם של צבי ושואל ל“ארץ חמדת אבות” (על הסופר צבי פרייגרזון)

עם הספר, ביטאון ברית עברית עולמית (בעריכת ד"ר צבי זהרי) חוברת 11, חורף תשנ"א, 1991 - 1992, עמ' 103 - 116.

השפעת הספרות הרוסית על השירה המודרניסטית הארצישראלית - נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות

(בעריכת פרופ' זיוה שמיר ופרופ' אבנר הולצמן), הוצאת מכון כץ, אוניברסיטת ת"א, 1992 , עמ' 23 2 - 234.

“לא שרוולטן”, עשרים שנה למות שלונסקי

ידיעות אחרונות, ט“ז באייר תשנ”ג, 7.5.1993.

שגיון הסיפוחיזם והגיון הריאליזם

מעריב, ט“ז באייר תשנ”ג, 7.5.1993.

אמיר גלבע - עשר שנים למותו

מעריב, כ“ו באלול תשנ”ד, 2.9.1994.

ארכיון הסופר כמקור חשוב להבנת יצירתו

הארכיון, מקראות לארכיונאות ולתיעוד, ירושלים, תשנ"ה, 1994, גיל' 7, איגוד הארכיונאים בישראל, עמ' 20 – 28.

האם ידעה אמו של יורם קניוק לבשל? החומרים הביוגראפיים ביצירות יורם קניוק ודרכי עיצובם

מאזנים, כרך ס“ט, גל' 5 , אדר א' תשנ”ה (פברואר 1995), עמ' 13 - 17.

‘בראשית’ שהיה לסוף דבר

קשר, כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל, מס‘, 19 במאי 1996, הוצאת המכון לחקר העיתונות היהודית, אוניברסיטת תל-אביב, עמ’ 82 - 95.

‘ילגיזם’ ללא יל“ג, יחסו של אברהם שלונסקי ליל”ג

סדן, מחקרים בספרות העברית, כרך ג' (בעריכת פרופ' זיוה שמיר), תשנ"ח 1998 הוצאת אוניברסיטת תל-אביב - מפעלים אוניברסיטאיים עמ' 331 - 338.

שירים גנוזים בארכיון אמיר גלבע וחשיבותם לחקר יצירתו

עלי שיח, מס' 37, קיץ תשנ"ו, 1996, ברית התנועה הקיבוצית והוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 107 – 113.

לאורך דרכו רק ספר אחד (על פרסום ספרי שירתו של אלכסנדר פן)

עתון 77 (בעריכת יעקב בסר), שנה כ“ב, גל' 216 , שבט תשנ”ח, פברואר 1998 , עמ' 22 - 26.

“כולם כאחד”, מחזה על מלחמת השחרור מאת אלכסנדר פן.

עם וספר, בטאון ברית עברית עולמית (בעריכת ד"ר מנחם זהרי), חוב' י' קיץ תשנ"ח, 1998, הוצאת ברית עברית עולמית, עמ' 150 - 157.

המזוודה השחורה - הסיפור שלא סופר

ארכיון, מקראות לארכיונאות ולתיעוד, גיל' 9, [אוקטובר ] 1998, איגוד הארכיונים בישראל, עמ' 9 – 16.

קריאה חוזרת: שיר לעצמי (אלכסנדר פן)

מאזנים, כרך ע“ב, גיל' 8, סיון תשנ”ח, מאי 1998, עמ' 36–35.

בין רמב"ם ובקונין, פרשיות בחינוכו של אברהם שלונסקי

מאזנים, כרך ע“ד, גיל' 8, אייר תש”ס, מאי 2000, עמ' 7–11.

בחריפות ולא בחרפות, חידודי לשון ואנקדוטות של אברהם שלונסקי

מאזנים, כרך ע“ד, גיל' 8, אייר תש”ס, מאי 2000, עמ' 43 - 48.

יחסי יהודים וערבים בשירתו של אלכסנדר פן

ראה REEH , EUROPEAN JOURNAL OF HEBREW STUDIES, 50 שנות ספרות ישראלית, ברית עברית עולמית, אוניברסיטת פריס 8, [יוני] 2000, כרך א‘, עמ’ 13 - 23.

צבי פרייגרזון ו“סיפורי מסעות בנימין רביעי”

ראה REEH ,EUROPEAN JOURNAL OF HEBREW STUDIES , ברית עברית עולמית, אוניברסיטת פריס 8, חוב' 4, 2000, עמ' 119 - 124.

גירוש מגן עדן, זכות השיבה, החירות ומה שביניהם -תבניות תשתית ב"כלה המשחררת" מאת א. ב. יהושע

עלי שיח (בעריכת לאה שניר), מס' 47, קיץ תשס"ב, 2002, הוצאת הקיבוץ המאוחד וברית התנועה הקיבוצית, עמ' 35 - 53.

החרם על "הוא הלך בשדות" והשתקפותו ב"על סוסו בשבת" למשה שמיר

סדן, מחקרים בספרות העברית, ייצוגה של מלחמת העצמאות בספרות ובתרבות העברית בישראל, בעריכת פרופ' חנה נוה וד“ר עודד מנדה-לוי, כרך ה', אוניברסיטת תל-אביב, תשס”ב, 2002 עמ' 378- 400.

“אודליה” ו“נטע” - מהויות בפלנטה (תבנית היסוד בספרו של אלטרס "השמלה

השחורה של אודליה“), עלי שיח (בעריכת לאה שניר), מס' 48, חורף תשס”ג, 2002, הוצאת הקיבוץ המאוחד וברית התנועה הקיבוצית, עמ' 84 - 94.

מנעול ובריח ולב שפוך (פרשנות לספרו של חנוך ברטוב “לב שפוך”)

מאזנים, כרך ע“ו, גיל' 3, תמוז תשס”ב, יוני 2002, עמ' 14 - 16.

הפריצה מן הארמון המכושף, יחסי ע' הלל ואברהם שלונסקי

גג, כתב עת לספרות בעריכת ד"ר חיים נגיד, איגוד כללי של סופרים בישראל, גיל' 6, קיץ 2002 , עמ' 59 - 71.

"אלה תולדות משפחת יפה" - המיתוס הארץ ישראלי של "פונטנלה"

מאזנים, כרך ע“ז, גיל' 1, אב תשס”ג, אוגוסט 2003, עמ' 25 - 28.

מי הוא הרץ ולאן מועדות פניו ב“שירי המרוצה הרעה” לא. שלונסקי (פרשנויות אחדות למחזור שירים אחד)

צפון, קובץ ספרותי, בעריכת פרופ' אבידב ליפסקר, פרופ' אדיר כהן ופרופ' צבי שטרנפלד, הוצאת אגודת הסופרים העברים, חיפה, כרך ז‘, תשס"ד, עמ’ 147 – 173.

“גוי של שבת” יחסו של אלכסנדר פן לח"נ ביאליק

עתון 77, 100 שנה להולדת פן, שנה כ“ט, גיל' 305, חשון תשט”ו, אוק‘-נובמבר 2005, עמ’ 23–25.

לא "צבר מיתולוגי" ולא "עולה גלותי": "שני רעים יצאו לדרך" מאת ימימה אבידר-טשרנוביץ ומירה לובה

עולם קטן, כתב-עת לחקר ספרות ילדים ונוער, גיל' 3, הוצאת מרכז ימימה, המכללה האקדמית בית-ברל וזמורה ביתן, תשס"ז, 2007, עמ' 135- 148.

לבנות בית ב’ארץ הסגולה' (‘יונה ונער’ מאת מאיר שלו)

מאזנים, כרך פ‘, גיל’ 3- 4, שבט-אדר תשס"ז, פברואר 2007, עמ' 18 – 20.

עלייה וקוץ בה: עלייתו של אברהם שלונסקי ארצה: בין ביוגרפיה למיתוס,

מדעי היהדות, כתב העת של האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך 44, תשס"ז, פברואר, 2008, עמ' 249 – 263.

“אסוף ידיך בעל הרפואות”, ‘דווי’ – ספרו הראשון של אברהם שלונסקי.

גופי הקרוע מלבלב, על מחלה ורפואה: מאמרים וקטעי ספרות, בעריכת ד"ר יהושבע בנטוב, הוצאת כרמל, 2009, עמ' 159 – 165.

למה התכוון המשורר? מעבדתו של היוצר ופרשנות היצירה “הדוד שמואל” ליעקב שבתאי

הדור, השנתון העברי של אמריקה בעריכת לב חקק, תשס"ט, 2009, עמ' 76 -81.

הסנדק - שלונסקי ואלתרמן הצעיר

גג, כתב-עת לספרות, בעריכת ד"ר חיים נגיד, גיל' 22, 2010, עמ' 36 – 43.

התגלות-הסתתרות – מיתוס מכונן בחייו וביצירתו של אברהם שלונסקי

הדור, השנתון העברי של אמריקה בעריכת לב חקק, תשע"א, 2010, עמ' 70 – 80.

“הבו לנו קללה עברית”, אברהם שלונסקי והלשון העברית

מאזנים, כרך פ“ה, גיל' 2, סיוון תשע”א , יוני 2011, עמ' 4- 6.

צַנְתָּר הזהב והיַק הזהוב (על ספרו של חיים באר “אל מקום שהרוח הולך”)

מאזנים, כרך פ“ה, גיל' 3, אב תשע”א, אוגוסט 2011, עמ' 14 – 16.

“עכשיו שולמית, נדמה לי שמאוחר מדי”, שיריו הראשונים של ע' הלל

הארץ, מוסף לספרות, ל' בתשרי תשע"ב, 28.10.2011.

“אני רוצה בהחלט מן הצד”, אברהם שלונסקי וס' יזהר – בין ריחוק לקרבה

גג בעריכת ד"ר חיים נגיד, גיל' 25, ינואר 2012, עמ' 161 – 165.

הקטנים אוהבים אגדות, הגדולים פוחדים לשכוח

הארץ, מוסף לספרות, גיליון יום העצמאות, ג' באייר תשע"ב, 25.4.2012.

כל ההתחלות קשות: “פרסום ראשון” של אברהם שלונסקי ושל אלכסנדר פן

ראהREEH , EUROPEAN JOURNAL OF HEBREW STUDIES גיליון ;7 ,2015, עמ' 39 – 49.

הדרך השנייה, האלטרנטיבה הקומוניסטית של אלכסנדר פן למגש הכסף של אלתרמן

הדור, השנתון העברי של אמריקה בעריכת פרופ' לב חקק, 2015, עמ' 114- 122.

אברהם שלונסקי או אברהם השילוני

מאזנים, כרך פ“ט, שבט תשע”ה, פברואר 2015.

חידת חייה של ורדה שטיינמן

הארץ, תרבות וספרות, י“ג בטבת תשע”ו, 25.12.2015.

“אם הכוכבים נדלקים” – שלונסקי “כותב” את מאיקובסקי

הנאמן, מנחת הוקרה וידידות לעוזי שביט בעריכת זיוה שמיר ומנחם פרי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2016, עמ' 297 – 305.

“הטרטור השביעי” - אלכסנדר פן מגיב על “הטור השביעי”

קשר, כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל, בעריכת פרופ' גדעון קוץ, אוניברסיטת תל-אביב, חורף 2016, עמ' 48 – 59.

אל תסתכלו באמריקנקן, יחסו של פן ל’אמריקה' וביטויו בטוריו האקטואליים

הדור, השנתון העברי של אמריקה בעריכת פרופ' לב חקק, 2017, עמ' 150- 162.

אלכסנדר פן או יסנין העברי

ביקורת ופרשנות, כתב העת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות, חוברת 45, תשע"ז, 2017, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 121 – 136.

מול הפוגרום והשטנה, עמוד איתן (אלכסנדר פן ונתן אלתרמן)

הארץ, תרבות וספרות, כ“ב באדר תשע”ח, 9.3.2018.

חידת חו-א- לו (אברהם שלונסקי ודורה טייטלבוים)

הארץ, תרבות וספרות, כ“ח בניסן תשע”ח, 13.4.2018.

השלולית הקטנה והחברות הגדולה (על יחסי שלונסקי ואלתרמן)

הארץ, תרבות וספרות, 9.9.2018.

צבי פרייגרזון - הסיפור שלא נגמר

“רופאים” - הרומן שלא נגמר עמ' 13 – 22 שירי פרייגרזון - עמ' 177 - 180 יומנו של פרייגרזון - עמ' 195 – 202 הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון כץ, 1991 , 222 עמ'.

מכתבים למשוררת צעירה, מכתבי אברהם שלונסקי לצילה שמיר

ידיעות אחרונות, ספרי חמד 1997, “מכתבים לחו-א-לו”, עמ' 95 - 104.

שלונסקי כותב לאבא

מעריב, 4.5.1976.

שיר בטרם יציאה

ידיעות אחרונות, 6.5.1977.

זוחלים

מעריב, 12.5.1978.

מעשיה

מעריב, 13.4.1979.

חמש פנים לבלדה אחת, על הבלדה “מקי סכינאי” (מתוך אופרה בגרוש בתרגום שלונסקי) (עם גליה שגיב)

מעריב, 18.5.1979.

אנתולוגיה בשעתה (על הספר “אדם לעמל”)

עיתון 77, שנה ה‘, מס’ 26–27, מרץ- מאי, 1981, עמ' 26–27.

“קבל נא שלל פרקי שירה”, הקדשות מאת ואל אברהם שלונסקי.

ידיעות אחרונות, .18.12.83.

על כתבי היד של הפואמה “גלגול” (וכן התקנה לדפוס של הפואמה הנ"ל)

ספר שלונסקי (בעריכת עוזי שביט), כרך ב‘, שביט, הוצאת ספרית פועלים ומכון כץ, תשמ"ח, עמ’ 32, 110 – 111.

“הילוך בונה” מתוך מחזור השירים “אהבות האחרים” (על שיר בלתי ידוע של אמיר גלבע).

רביעיה חד-פעמית (בעריכת משה בן-שאול), 1.9.1997.

תרגום בלתי ידוע של נתן אלתרמן (על תרגום מוקדם של אלתרמן לשירה של מרסלן ד’בורד ולמור)

ידיעות אחרונות, ט“ז בתשרי תשנ”ח, 17.10.1997.

אחרית דבר לספר “תמונות בלי תמונות, אגדה למבוגרים”, מאת הנס כריסטיאן אנדרסן בתרגומו של שלמה טנאי

(מתוך כתב יד בארכיון טנאי שבמכון כץ) הוצאת גוונים ומכון כץ לחקר הספרות העברית – אוניברסיטת תל-אביב, ינואר, תשס"ג, 2003, עמ' 77–78.

בית ההורים, קטעי זכרונות

בתוך: ממרכזים למרכז, ספר נורית גוברין, בעריכת פרופ' זיוה שמיר, פרופ' מיכל אורון ופרופ' אבנר הולצמן, מכון כץ לחקר הספרות העברית – אוניברסיטת תל אביב, תשס"ה, עמ' 512- 518.

ספרות עכשיו

סמ"ק, עיתון הסטודנטים של סמינר הקיבוצים, גיל' מס' 17, מאי 2005.

איך השלום עובר על גדותיו? - על שיר של אמיר גלבע. מאת חגית הלפרין ואילן ברקוביץ

הארץ, תרבות וספרות, י“ד בניסן תשס”ז, 2.4.2007.

מעונות עובדים ז' – תל-אביב, שנות החמישים

מאזנים, דצמבר 2008.

השתדל לחשוב בעצמך וליצור דבר מה גדול (על אהרן מגד). מאת חגית הלפרין ואילן ברקוביץ

הארץ, תרבות וספרות, ערב ראש השנה כ“ט באלול תש”ע, 8.10.2010.

“אז מה אם לא רואים עלי מבחוץ” (על השיר “אני” מאת יערה בן-דוד מתוך הספר: “סוס טרויאני מבטן התודעה”)

גג, כתב עת לספרות, בעריכת ד"ר חיים נגיד,קיץ 2011, גיל' 24, עמ' 134 – 136.

דבר לילדים שלי

דבר לילדים, לגדל קורא חושב, מוזיאון נחום גוטמן, בעריכת מוניקה לביא, 2015, עמ' 115 – 116.

הולדתו של שיר, על ספרה החדש של רחלי אברהם-איתן “בובת האשבול”

גג, כתב עת לספרות, בעריכת ד"ר חיים נגיד, נובמבר 2015, גיל' 36, עמ' 138–139.

פרס ברנר של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל הוענק בתשע"ה ליובל שמעוני על ספרו “קו המלח”

מאזנים, כרך פ“ט, גיל' מס' 6, כסלו תשע”ו, דצמבר 2015, עמ' 2–3.

מאמרים שונים

הערות לחילופי־המכתבים בין ישראל כהן ובין ש"י עגנון ודוד בן־גוריון

תל־אביב: עקד, תשמ"ה

v עיון

 

שלכת כוכבים, חייו ויצירתו של אלכסנדר פן עד 1940

תל-אביב: הוצאת פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב 1989.

מעגבניה עד סימפוניה: השירה הקלה של אברהם שלונסקי ופארודיות על שירתו

תל-אביב: הוצאת ספרית פועלים ומכון כץ, אוניברסיטת תל-אביב, 1997.

צבע החיים, חייו ויצירתו של אלכסנדר פן

ביוגרפיה שלמה של המשורר ויצירתו. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, 2007.

המאסטרו – חייו ויצירתו של אברהם שלונסקי

הוצאת ספרית פועלים- הקיבוץ המאוחד ומרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל־אביב, 2011.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של חגית הלפרין

חלק מהחומר הועבר לפרויקט בן־יהודה ישירות מידי פרופ' הלפרין.

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אסנת קליימן
 • ברוריה בן־ברוך
 • דניאל פריש
 • חנה וכטל
 • משה אוקמן
 • נגה לביא
 • שלי אוקמן
 • שלומית אפל

הגיהו

 • אירית חיל
 • אייל דולב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עדנה הדר
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של חגית הלפרין

חלק מהחומר הועבר לפרויקט בן־יהודה ישירות מידי פרופ' הלפרין.

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אסנת קליימן
 • ברוריה בן־ברוך
 • דניאל פריש
 • חנה וכטל
 • משה אוקמן
 • נגה לביא
 • שלי אוקמן
 • שלומית אפל

הגיהו

 • אירית חיל
 • אייל דולב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עדנה הדר
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה