אבב

1, ממנו אֵב, אָבִיב, °אָבַב.1 שרש שמי במשמעות מתחלפות. בארמ' וסור' הצמיח, בשל הפרות. בערב' כבר נזכר למעלה בהערה לערך אֵב.

ערכים קשורים