אַגָּדִי

°, שת"ז, לנק' אַגָּדִית, מ"ר אגדיים, – אשר מקורו הוא באגדה, שיש בו מטבע האגדה, sagenhaft; mythique; agad. mythical :  העוף הנפלא זהו שם אחד הספורים האגדיים (המגיד, יא ה, שיח' ילדים).  המאמר הזה אעפ"י שנאמר בדרך אגדי יסודתו בהררי התלמוד (החלוץ ב 43).