אִגּוּד

* ש"ז,- שה"פ מן אגד: כל האגדות של כפרים הבאין מבית השוקין טמאין ולא ממקום איגוד אמרו אלא כולם מפני שהיא מתרפרפת וחוזר ואוגדה (תוספתא מכשיר' ג ה).

ערכים קשורים