אֱגוֹד

*, ש"ז, מ"ר אֱגוֹדִים,-א) אגודה טבעית: וכן באגודי השום ואגודות השום והבצלים (פאה, י). ואגודי השום הוא השום המחובר חבור הטבע בשרשי צמחיו ויהיה מהם שרש אחד כולל ראשים רבים (הרמב"ם שם). - ב) °הדבר במה שאוגדים: אגודי השום שומין שליקטן לאגוד בהן שאר השומין (הר"ש שם).