אֱגוֹז

1, ש"ז, מ"ר אֱגוֹזִים, — מין פרי ינוח במדור עֵצי קשה, Nuss; noix; nut: אל גנת אֱגוֹז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים (שה"ש ו יא). —  ובתו"מ: אמר רב יהודה אמר רב אסי (קטן שנותנים לו) צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים (גיט' סד:). אגוז זה את נוטל אחד מחברו וכולן מדרדרין ומתגלגלים (מד"ר שה"ש, אל גנת). —  ומ"ר *אֱגוֹזִים: לא יחלק החנוני קליות ואגוזים לתינוקות מפני שהוא מרגילן לבוא אצלו (ב"מ ד יב). אמרו עליו על ר' עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזים לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו (פסח' קט.). — °וקראו הסופרים אגוז גם למיני פרי אחרים  דומה לו קצת: אגוז הודו (קאנון במקומות רבים), רגב"ש, שער חכמים ג ג. Kokosnuss; noix de coco; coco-nut: אגוז מוסקד וכו' (קאנון ד ה א טו). —  אגוז מלכי: וממה שאמרו בזה שיוקח אגוז מלכי או זולתו ויושם על החבורה (שם ד ו ד ח). —  אגוז הקיא,  nux vomica. *אֱגוֹזָה, אילן האגוז. —  *אֲגוֹרָה, כמו מגורה. —  *אֶלְסָר, הוא האגוז הקטן. - בֹּטֶן, בָּטְים, הוא *פסתק. —  *גַּרְעִין, הלב. —  *חליקי אגוזים, עי' זה. —  *טפח, מספק מטפח ומונה, במשחק האגוזים. —  *לֵב, הוא הגרעין, עצם הפרי, הרך שבתוך הקלפה. — *מְגוֹרָה, כל אחד מארבעה החלקים שהאגוז מחולק על ידי הקרום. —  §מַפְצֵעַ, כלי לפצוע בו את האגוזים. —  מִשְׂחָק, שחוק האגוזים. —  *נַרְגִּיל, הוא אגוז הודו. —  *סִירָה, האמצע, המרכז מארבע המגורות שבאגוז. —  *עֶפֶץ, אגוז האלון, המשמש למעשה הדיו. —  *פֻּנְדָּק, האגוז הקטן. —  *פִּסְתָּק. —  פָּצַע, שבר את הקלפה למען הוציא הלב. —  *פֶּרֶךְ, אגוזי פרך, שהקליפה רכה ונפרכים מאליהם. —  *פֵּרק, מפרק באגוזים, —  *קַטְרוֹנִים, שקלפתם קשה מאד, שצריך להכות באבן הרבה עד שנפצע. —  *קְלִפָּה, הקשה המכסה את הלב. — *קְרוּם, כעין מחצה קטנה המבדלת בין חלקי הלב. —  *שׁוֹמֵר, הקלפה הרכה, הדקה, שהוא שומר לפרי ונישר ממנו כאשר יגמל.1 משק' אֱנוֹשׁ, בְּכוֹר, אבל זה אולי רק דמיון חיצון, ובאמת הוא משק' אֱ-פול. בערב' גַ'וְז جوْز, בסור' גוזא, בתלמ' אמגוזא, יש סֹברים שמקורו הוא בפרס' כוז.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים