אֲגוּדָל

* 1, ש"ז, מ"ר אֲגוּדָלִים, סמי' אֲגוּדָלֵי,  – אצבע העב, הקצר, הוא גודל, הוא בהן, Daumen; pouce; thumb: הממונה אומר להן (להכהנים במקדש) הצביעו ומה הן מוציאין אחת או שתים ואין מוציאין אגודל במקדש (יומא ב א).  בן לוי וכו' היה נועץ אגודלו בתוך פיו ואגודלו אחד בקרקע  (מד"ר שה"ש, מי זאת עולה).1 כמו גוּדָל.

ערכים קשורים