אָגֵם

1, שת"ז, לנק' אֲגֵמָה, מ"ר אֲגֵמִים, סמי' אַגְמֵי,– עצב, מצטער, traurig; attristé; sorrowful: ואנו הדיגים (על היאור שנחרב) ואבלו כל משליכי ביאור חכה וכו' והיו שתתיה מדכאים כל עשי שבר אַגְמֵי נפש (ישע' יט ח-י).1 כמו חָנֵף חַנְפֵי, חָדֵל, עָרֵל עַרְלֵי, בערבית אַגַ'ם أَجَم,  היה לוהט (האש) ותַאַגַּ'ם עלי تَأَجَّم على, קצף על, וכן באשורית אגמֻ כעס, התעצב.

חיפוש במילון: