אֲגַמִּי

°, אגמיי, ת"ז, לנק' אֲגַמִּית, אגמיית, מ"ר אֲגַמִּיִים, אֲגַמִּיוֹת,-- של אגם: יש מהם (מהצמחים) גניי ויש מהם מדברי ויש מהם פרדסי ויש הרריי ויש ימיי ויש אגמיי (רשב"צ דורן, מג"א, ח"י ב).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים