אַגְמָה

*, ש"נ, --צער, יגון, Kummer; tristesse; sorrow: ומקרעין לקטן (על מת) מפני אגמת1 נפש (מו"ק כו:).



1 כך גרסת הערוך, ובנוסחאותינו עגמת, בעין.

חיפוש במילון: