אָגָס

* 1, ש"ז, מ"ר אֲגָסִים, —  פרי עץ ידוע ממין התפוח, Brine; poire; pear:  ובאילן האגסים והקרסתומלין והפרישים והעוזרדים אינם כלאים זה בזה כלא' א ד.  עוקצי האגסין והקרוסטומלין והפרישין עוקצ' א ו.  בשוקי של צפורין היו מרכיבין קרוסטמולין על גבי אגס ירוש' כלא' א כז., ועי' תפוח.1 כך נקד צ"ד, וכן כשתלי, וכן אולי לפי קריאת הספרדים ולפי הנקוד במשנ' המנֻקד הנדפסות:  אֲגָסִים.  ולפי קריאת האשכנז' אֲגַסִים ג פתוחה, נראה שבדעתם היא כמו זְמַן זְמַנים.  וכך נקד באמת רא"ב בהתשבי אֲגַס אֲגַסִּים.  לוי נקד אַגָּס, וקוה' אִ, והיא לפי נקוד המלה בערב' אִגַּ'אס, אִגַּ'אץ جَّاص ובהמונ' גם אִיְנַג'אץ إِىْجَّاص שם להאחונים, ובהמונ' להפרי הנקוב בפנים.  ואמר אלג'והרי וז"ל:  אגאץ היא מלה זרה בערב', מפני שאין גימל וצדי מתקבצים במלה אחת בלשון הערבים ומשמעתו בעבר' בקבלה אצל ספרדים ואשכנזים.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים