ב. אִיד

°1 פ"ע, עבר אָד, עתיד יָאִיד, - עלה אֵד מן, ausdünsten; s'exhaler; exhale: והליחה המקבלת לעפוש היא אם אדומה ויהיה חק מה שיאיד ממנה להיות עשני דק ואם דם ויהיה חק מה שיאיד ממנו אד דק ואם לבנה ויהיה חק מה שיאיד ממנה אד עב ואם שחורה ויהיה חק מה שיאיד ממנה אד עשני עב אבקיי (קאנון ד, א ב).1 מהשם אֵד עי"ש.

ערכים קשורים