רקע
מיכה יוסף לבנזון
מיכה יוסף לבנזון (1828‏-1852)
משורר עברי אשר נמנה עם משוררי ההשכלה בווילנה.


מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מיכה יוסף לבנזון

הקלידו

  • רחל אוסטרובסקי
  • אמיתי כ"ץ