רקע
חיים מיכל מיכלין
חיים מיכל מיכלין (1867‏-1937)
עסקן ציבורי ופעיל בבניית שכונות בירושלים ויישוב ארץ ישראל.
יצירות שהועלו למאגר: 13 יצירות
l פרוזה

 

בבג’אן: (ספור על דבר יהודי בוכרי)

a מאמרים ומסות
s יצירות מתורגמות

 

שלושה סיפורים / פול היאסינט לואזון (1873–1921)

תל אביב: י' מינקובסקי, [תש"-?]

הסיפורים:

נפשות אויבות זו לזו

הנזירה

מזכרונות פסל אחר

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים מיכל מיכלין

הקלידו:

 • אורי קליינר
 • אילנה רונן
 • דנה פז
 • יעקב לוינסקי
 • עדנה פולק
 • רחל ויטנברג

הגיהו:

 • אביבה רוסט
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג

סרקה:

 • צחה וקנין כרמל
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים מיכל מיכלין

הקלידו:

 • אורי קליינר
 • אילנה רונן
 • דנה פז
 • יעקב לוינסקי
 • עדנה פולק
 • רחל ויטנברג

הגיהו:

 • אביבה רוסט
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג

סרקה:

 • צחה וקנין כרמל