אָבַב

°, – קל לא נהוג.

 – הִפע', °הֶאֱבִיב, מַאֲבִיב, פ"י, – הצמיח אִבִּים, Sprossen hervorbringen; produire des plantes: שעירים להרביב, חזיזים להעביב, שיחים לְהַאֲבִיב1, עד זמן אביב (ר"א קליר, תפלת גשם, אפיק מען). ממגיד ומַאֲבִיב (שמואל בן יהודה, יוצר לשמיני עצרת).1 כך הנקוד במחזור איטלקי ישן.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים