אַב-בֵּית-דִּין

* , ש"ז, מ"ר אָבוֹת-בֵּית-דִּין, אָבוֹת בָּתֵּי דִּינִים, – תאר כבוד לראש השני בבית הדין לפנים, zweiter Vorsitzender des Jüd. Gerichtsh.; second président du tribunal juif; second President of the Jew. Tribunal: הראשונים היו נשיאים ושניים להם אבות בתי דינין (חגי' ב ב). כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ולא ישבו עד שיאמר להם שבו כשאב בית דין נכנס עושין לו שתי שורות מיכן ומיכן עד שנכנס וישב במקומו (תוספתא סנה' ז ח). אב ב"ד בפני נשיא מי מורה הלכה (חגי' טז:). באושא התקינו אב בית דין שסרח אין מנדין אותו (מו"ק יז.). אבטליון ושמאי אבות בתי דינים (ר"ח חגי' טז:).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים