אַבְגָא

°, ש"ז, – שם שטן מצוי בביה"מ, Name eines Dämons; nom d'un démon; N. of a Demon:  מלשון הגמרא1 ההוא אבגא דבי רב פי' השטן שהיה נמצא בביה"מ ההוא ע"ח לרח"ו, היכ' נקוד', שבי' הכל' ב1 לא מצאתי זה בשום מקום בגמרא.

חיפוש במילון: