אַבְגִיתַץ

°, - אחד מצרופי שמות הקדש של האלהות בקבלה:  וזה בן מ"ב אותיות אעפ"י שאותיותיו ידועות אין מסור בהגיונו וקריאתו אלא בקבלה י"א אַבְגִיתַץ וי"א אַבִיגְתַץ (תש' רב האי, טעם זקנ' נז.).  השכינה פועלת בכח י"ב הויות ובמ"ב אותיות הנקרא שם בן מ"ב ואלו הן אבגיתץ (ספ' הקנה פא:).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים