אַבְגַּר

°1, ש"ז, — שם עשב,    agrimonia, eupatoria, Odermennig; aigremoine: (אסף הרופא ק), ושמש לפנים ברפואה.1 לפי דעת לֶו (שה"ל) על שֵם אבגר מלך אֱדסה.

חיפוש במילון: