אבד


1 משֻתף לעברית, ארמ' וסור' ואת'. בערב' משמ' במשמ' אחרת, אבל ביד (بيد) באד (بَاد) ממש כמו אבד. 

חיפוש במילון: