אַבְהוּת

* , ש"נ, – המעמד של אב, המשפט והזכות של אב, Vaterchaft; paternité, fatherhood: שאין אבהות לגוי (רש"י בראש' כ יב, גרס' כ"י סרוול, מובאה בהערה לרש"י מהד' דר' א. ברלינר).