אִבּוּד

* , ש"ז, – שה"פ מן אִבֵּד: משקה העומד לאיבוד (שבת קמה.). מהו לכבות את הדליקה ביו"ט וכו' משום אבוד ממון (ביצה כב.).  משום איבוד נשמה (חול' יא:).  –ואמר המליץ: אין אבוד כאבוד הזמן (שלמ' אוליוירו, סוף יד לשון).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים