אֲבוֹבְיָה

* , ש"נ, – כמו בַּבּוּאָה, בּוּבְיָה: ואשר במים מתחת לארץ להביא אבוביא וכו' הצורות שהן מתחלפות ונראות במים ובגופות הנוצצות שהן מוצהבות כעין נחשת קלל והוא אבוביא1 (ר"י ברצלוני, פי' יציר' 14).1 כך שם פעמים, ובגוף המכילתא בוביא.

ערכים קשורים