אַבְחֶנֶק

§ 1, ש"ז, — בחכמת הכמיה, שם לגוף אדי, אחד מהיסודות שהאויר מרכב מהם, Stickstoff; azote; nitrogen.במקור, "asate; ritogen; Stickstoff", והוא בלי ספק שיבוש1 מרכב מן אב ומן חנק, על שם סגולתו, שבתוך האויר הזה תפסק הנשימה, ועי' הערה לאַבְחֶמֶץ

חיפוש במילון:
ערכים קשורים