אַבְחָנָה

°, ש"נ, סמי' אַבְחָנַת, מ"ר אַבְחָנוֹת, - כמו הבחנה, בחינה, שה"פ מן בחן, הבחין, Prüfung, éxamen: אבחנת מומים מלהגיש בעל מום (ר' אליהו הזקן, אזהר' א שבוע'). 

ערכים קשורים