אַבְחֶמֶץ

§1, ש"ז, - גוף אוירי, בלי טעם וריח, אחד מיסודות הרכבת המים ואויר הנשימה, ופועל שריפת הגופים,   Sauerstoff; oxygène: בלי אבחמץ בכמות מספקת  לא יחיו בעלי חיים (השקפה שנה ג' גליון לג, קדמ' המדעים).  והנה ידוע כי הפרדת המים על ידי החשמל נותנת שני חלקים אבמים לכל חלק אחד של אבחמץ (שם, גליון כג, הרי אש).1 מורכב מן אב ומן חמץ, על שם שהוא מוליד החמצים, לפי השם בלעז oxigéne, שנתן לו החכם הצרפתי לבואזיה, מפני שהאמינו אז החכמים שכל החמצים מרכבים ביחוד מהגוף הזה. ובניתי שם מרכב זה בצורת השמות הפרטים המרכבים מן אַב, אֲבִי, עם מלה אחרת, שהובאו למעלה אחרי ערך אָב הראשון, והוא בנין נאות לשמות לכל הגופים כיוצא בזה, שהם כמו אבות לסגולה מהסגולות, למשל גוף האוירי השני שבהמים: אַבְמַיִם, ולגוף האוירי שהוא אחד מהיסודות שהאויר מרכב מהם, אַבְחֶנֶק מפני סגולה ידועה, וכדומה. וכבר שבח הרכבה זו החכם דר' י' קצנלסון מחבר ספ' רמ"ח אברים.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים