אבט

11 בעברית וארמ' שיש בידינו אין הצרוף הזה. באשור' לפי דעת חל"א, משמעת אֻבֻטֻ היא מצוקה, ובפרט מצוקת רעב. בערב' אבט, בית השחי.

חיפוש במילון: