ב. אֲבִיקָה

 °, ש"נ, – שה"פ מן  °ג. אָבַק: ואביקה בלשון חכמים חביקה שמשו בה הרבה (רמב"ן בראש' לב כו).

ערכים קשורים