אֲבָךְ

°, ש"ז: מאתמול ערך מורך ואבך1, מרחפת בשלשת גדוש בסבך (ר"א קליר, אשישת, קונט' הפיוט' י).1 גם כונת שם זה לא ברורה, וכבר העיד צונץ על פיוט זה כי קשה להבינו. אך על פי המלים, מאתמול ערך, יש לשער כי כונת הפיטן באבך היתה אולי להגהנום.

חיפוש במילון: