אֲבֵלוּת

*, ש"נ, – מנהגי האֵבֶל וזמנו, trauer; deuil; mourning: מה חג שבעה (ימים) אף אבילות שבעה (מו"ק כ.). יש אבילות בשבת (שם כג:). אבל אינו נוהג אבילותו ברגל (שם יד:).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים