אַבְרָנִי

*1, ש"ז, – אחד ממיני העוף בעלי הקב, המתהלכות בבצות, על שפת הים:  משל לאברני שקינן על שפת הים עלה הים והציף את קנו מה עשה התחיל ממלא פיהו (מים) ונותן לתוך החול וחוזר וממלא פיהו בא חבירו ועמד על גבו ואמר לו מה אתה עושה ומתיגע אמר לו איני זז מכאן עד (שאעשה זה הים חול) (ילקוט אסת' ג, פסוק ויבז בעיניו).  – ועי' עוף.1 מהמשל המובא בפנים נראה ברור כי הכונה לאחד ממיני עופות המים, הבצה, בעלי הקב, אך לא נתברר מקור השם.  קוהוט גוזר אותו ממלה פרסית אבראנה.  קרויס (Kr. Lehnw.) הגיה קרבין ואמר שזו מלה יונית והוא העוף שקורים לו בגרמנ' סרטן הים, אך כבר דחה את זה עמנ' לֶו, והניח הדבר בספק.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים